พญ.บุษราภรณ์ จันทร์ปรุง  
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (พบ. เกียรตินิยม)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโทเฉพาะทางตจวิทยา (ผิวหนัง) Master of Science in Dermatology, SWU.
 • Certificate of Aesthetic Medicine, American Academy of Aesthetic Medicine, USA.
 • Certificate of Attendance International Bangkok Congress of Anti-Aging and Regenerative Medicine (BCAARM)
 • Certificate of attendance in The Conference
  - Hair-in & Hair-Out
  - All about Acne
  - All about Melasma
  - Laser and Aesthetic Skin Therapy
  Department of Dermatology, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital
 • Certificate of Botox and Filler Training
 • Certificate of Thread lifting and rejuvenation technique
 • International master course on aging skin  ( IMCAS.)
 
 
     
Bantita Clinic สาขา1 (นวมินทร์70) โทร. 02-9478925, สาขา2 (Maxvaluนวมินทร์) โทร. 02-9478923 อีเมล์ bantitacli@bantitaclinic.com
BantitaClinic Copyright © 2013. All Rights Reserved.