สาขา 1 นวมินทร์ 70 โทร 02-947-8925 เปิดบริการ 11.00-20.00น.
 
สาขา 2 Maxvalu นวมินทร์ โทร 02-947-8923 เปิดบริการ 10.30-20.30 ทุกวัน
 
 
Bantita Clinic สาขา1 (นวมินทร์70) โทร. 02-9478925, สาขา2 (Maxvaluนวมินทร์) โทร. 02-9478923 อีเมล์ bantitacli@bantitaclinic.com
BantitaClinic Copyright © 2013. All Rights Reserved.