ถ้าต้องการปรึกษาแพทย์ กรุณาสอบถามได้ที่ 

http://www.facebook.com/bantitaclinic
E-mail : bantitacli@bantitaclinic.com
Tel : 02-947-8925 (สาขา 1 นวมินทร์ 70), 02-947-8923 (สาขา 2 Maxvalu นวมินทร์)

 

 
Bantita Clinic สาขา1 (นวมินทร์70) โทร. 02-9478925, สาขา2 (Maxvaluนวมินทร์) โทร. 02-9478923 อีเมล์ bantitacli@bantitaclinic.com
BantitaClinic Copyright © 2013. All Rights Reserved.